Hvitsten har blitt medlem av NVCA

Hvitsten AS er en forvalter av alternative investeringsfond og forvalter i dag et fornybar energi infrastrukturfond. Nå har de blitt medlem av NVCA og her kan du bli bedre kjent med dem.

Hvem er Hvitsten og hva investerer dere i?

— Hvitsten AS er en forvalter av alternative investeringsfond («AIFM») etablert i 2021. Vi er en uavhengig AIFM under Fred Olsen & Co. AS, autorisert og regulert av Finanstilsynet i Norge siden juni 2022. Vi er en profesjonell organisasjon som forvalter i dag et fornybar energi infrastrukturfond, Wind Fund I AS. Vi har stort fokus på bærekraft i forvaltningen. Vårt første fond har mottatt kapitalforpliktelser (kommittert kapital) på 480 millioner euro og investerer i fornybar energiinfrastruktur, landbasert vindkraft i Skandinavia og Storbritannia. Investorene i Wind Fund I er store, anerkjente internasjonale institusjonelle investorer med lang erfaring innen infrastrukturinvesteringer: KLP, MEAG (eid av Munich Re) og Keppel Infrastructure Trust fra Singapore. Per dags dato har vi investert EUR 189 millioner. Fondet er en artikkel 9 fond under SFDR.

Hva skiller dere fra andre lignende VC/PE-miljøer?

— Vi har tilgang til unik bransjeekspertise innenfor fornybar energi, bygget opp gjennom Fred. Olsen-økosystemets 30-årige historie. Fondet har en solid «pipeline» av greenfield-prosjekter innen fornybar energi. Teamet bringer med seg betydelig erfaring innen Cleantech, fornybar energi og bærekraftige investeringer.

Bærekraft er en grunnleggende del av vår investeringsfilosofi med mål om å bidra til en grønnere og mer bærekraftig fremtid.

Hva er deres oppfatning av dagens VC/PE-marked i Norge?

— Vi opplever betydelig interesse for fornybar energi og cleantech. Institusjonelle investorer viser stor interesse for å investere i den grønne omstillingen. Vi ser også stor politisk vilje til å nå netto nullutslipp innen 2050 og fremme energisikkerhet. Samtidig ser vi at utfordringer knyttet til inflasjon, økt rentenivå, og usikkerhet knyttet til regulatoriske og skattepolitikker har satt en midlertidig demper på omstillingen.

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i NVCA?

— Vi ønsker å være en positiv bidragsyter til det norske VC/PE økosystemet, å øke fokus på viktighet av infrastrukturinvesteringer for en bærekraftig økonomisk vekst fremover.