Hjort blir medlem av NVCA

Advokatfirmaet Hjort bistår både det private næringsliv, offentlige virksomheter og privatpersoner. Bli bedre kjent med vårt nyeste medlem, og partnere Thomas Alnæs og Sigve Braaten.

Fortell litt om Hjort og om hvordan dere jobber med VC.

–  Hjort er et advokatfirma med lange tradisjoner, og er kjent for å være tunge på prosedyre. Vi har valgt å satse ytterligere på transaksjoner, og har den seneste tiden rekruttert advokater som har mye erfaring med PE, VC og gründerselskaper. I dag er vi totalt seks partnere og syv ansatte som jobber målrettet mot VC, PE og ulike aktører i oppstart- og vekstbedrifter. Mange av oss har bakgrunn fra transaksjonsavdelinger i andre advokatfirmaer, og flere arbeider tett mot PE og tidligfaseselskaper, spesielt innen biotech og life science. 

Hvordan bistår dere selskapene dere jobber med?

–  Vi bistår våre klienter gjennom alle stadier i selskapets livsløp – fra oppstartfase, vekstfase, driftsfase og til en exit. Vi har et sterkt miljø, særlig på selskapsrett, immaterielle rettigheter og skatt, og har bistått flere ventureselskaper og gründere med råd om eierstruktur, transaksjonsmodell, egenkapitaltransaksjoner, kjøp og salg, og ikke minst hvordan man registrerer og håndhever alle typer av immaterielle rettigheter. Vi bistår med mer enn bare det juridiske, og tror at juridiske råd har begrenset verdi hvis de ikke har anvendelse i en kommersiell kontekst. 

Vi bistår med mer enn bare det juridiske, og tror at juridiske råd har begrenset verdi hvis de ikke har anvendelse i en kommersiell kontekst.

Thomas Alnæs, partner i advokatfirmaet Hjort.
Thomas Alnæs, partner i advokatfirmaet Hjort.

Hvorfor ble dere medlem av NVCA?

–  Skal man få til en vekst i Norge er det viktig å forbedre rammebetingelsene for Venture-investeringer. Rammebetingelsene i Norge er vesentlig dårligere enn for eksempel i Sverige, blant annet når det gjelder skatteregler for avlønning av gründere og nøkkelpersonell. NVCA arbeider for at norske virksomheter får samme eller bedre rammevilkår som i andre land. Det er viktig om Norge skal kunne være konkurransedyktig i tilgang til kapital til fremtidsrettede nyinvesteringer.

Hva mener du er det beste med det norske venturemarkedet, og hva trenger vi eventuelt å fikse?

–  Det er generelt veldig mange kompetente personer, mye gode ideer og tilgang til finansiering i Norge. Så gjelder det å kombinere de elementene på en effektiv måte. Utfordringen er særlige rammevilkårene for investorer som ønsker å ta posisjon i risikofylte investeringer. Det er også få investeringsmiljøer i Oslo sammenlignet med for eksempel Stockholm. Skatteregimet i Norge legger ikke til rette for fornuftige løsninger, så her må det gjøres noe for å løfte attraktiviteten. 

Stikkord: medlemsintervju