Herfo er blitt medlem av NVCA

Investeringsselskapet Herfo har blitt medlem av NVCA. Her kan du bli bedre kjent med dem.

Hvem er Herfo og hva investerer dere i?

— Herfo er et privateid investeringsselskap, etablert i Stavanger. Vi har både finansielle plasseringer, eiendomsinvesteringer og engasjement i innovative vekst – og teknologiselskaper. Vår drivkraft er å være nytenkende og vi er opptatt av å skape verdier for fremtiden gjennom bærekraftige og langsiktige investeringer. Vi etterstreber å være en god samarbeidspartner for banebrytende ideer. Sammen med mennesker og selskaper vi samarbeider med ønsker vi å utvikle morgendagens løsninger – regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Hvordan opplever dere det norske VC/PE-markedet i dag?

— Endrede markedsforhold gjør at vi som investor og samarbeidspartner må jobbe annerledes enn det vi gjorde tidligere. Eksempelvis har vi stort fokus på partnering strategier for å source gode muligheter. Noen beskriver dagens forhold for kapitaltørke, vi opplever det derimot som at kapitalen fortsatt er tilgjengelig, men at vi som investorer setter høyere krav til kvaliteten på mulighetene vi vurderer. For oss betyr dette at det norske VC og PE-markedet byr på mange interessante muligheter som kommer i form av direkteinvesteringer, investeringer i fond eller investeringer i såkalte Special Purpose Vehicles.

Hva ønsker dere å få ut av NVCA-medlemskapet?

— Vi håper medlemskapet i NVCA skal gi oss tilgang til et nettverk og møteplasser som gir påfyll og inspirasjon til deling av kompetanse. Med et marked i hurtig endring er det viktig for oss å være til stede på arenaer hvor vi møtes for å diskutere og lære. Vi er et lite, men kompetent team med bred erfaring og vi håper med vår kompetanse å bidra med nyttige innspill til foreningens arbeid.