Gründere, kvinner og enhjørninger: Oppsummering fra Arendalsuka 2022

Endelig var det igjen mulig å arrangere Arendalsuka slik vi kjenner den! Administrerende direktør, Ellen Amalie Vold, deltok i flere panelsamtaler, om både gründere, kvinner og norske enhjørninger.

Arendalsuka er Norges største politiske og økonomiske massemønstring, der politikere, næringslivsledere og interesseorganisasjoner møtes til diskusjon og mingling. Arrangøren anslår at det i år var flere enn 150.000 personer innom, og blant dem var også Norsk Venturekapitalforening (NVCA). Administrerende direktør, Ellen Amalie Vold, var invitert til å delta i flere panelsamtaler, i regi av Schibsted, Finans Norge, Investinor og Forskningsrådet. Flere av foreningens styremedlemmer deltok også i diskusjoner i løpet av uka.

Hvor er gründerne i den politiske debatten om gründere?

Onsdag 17. august hadde mediekonsernet Schibsted invitert til gründerdebatt på Clarion Hotel Tyholmen i Arendal. Temaet var gründeres politiske representasjon, og i tillegg til NVCA bestod panelet av gründerne Andreas Thorsheim (Otovo) og Frederik Haga (Dune), Espen Gadsbøll (Danish Tech Association), Torbjørn Røe Isaksen (E24), og Iselin Nybø (advokatfirmaet Schjødt). Lucas H. Weldeghebriel fra teknologiavisen Shifter var ordstyrer.

Startupscenen i Norge er i kraftig vekst og produserer milliardbedrifter på løpende bånd. Bakgrunnen for diskusjonen under Arendalsuka var at samtidig som den fremvoksende generasjonen av digitale vekstselskaper er avgjørende for Norges konkurransekraft og for å nå bærekraftsmålene, er den underrepresentert politisk. Paneldeltakerne diskuterte hvorvidt Norge trenger en politisk interesseorganisasjon for startups, og eventuelt hvordan denne bør fungere.

– Det viktige er at gründerne har noen som taler deres sak, på samme måte som NVCA taler investorenes sak, uttalte Vold.

Fredrik Haga i den norske startupen Dune trakk også frem viktigheten av gode rammebetingelser, og pekte blant annet på opsjonsskatteordningen, som han mente var alt for lite ambisiøs. Nettopp opsjonssaken har vært en toppsak for NVCA i mange år, men ifølge Vold må vi være tålmodige:

– Det tar tid å få politisk gjennomslag og man må gå stegvis frem, med mye fakta og informasjon til argumentene, og en langsiktig strategi i bunn. Det største gjennombruddet fikk vi for ikke lenge siden, men vi er ikke er helt i mål ennå, sa hun.

Finanskafé: kvinner i finans

Til lunsj inviterte Finans Norge til Finanskafé, der temaet var kvinner i finans, og hvorfor næringen fortsatt sliter med å få til kjønnsbalanse i sentrale stillinger. Debatten ble åpnet med et sterkt innlegg fra NHH-student Oda Sikkeland, som fortalte om det hun kalte en machokultur blant gutta, og en saueflokkmentalitet blant kvinnelige økonomi- og finansstudenter.

– Det er fremdeles litt mystisk hva som gjøres i finansnæringen, og work-life-balance veier nok tyngre for kvinner enn hva det gjør for menn, hevdet hun.

En fersk analyse utført for Kvinner i frontfinans viser at selv om et stort flertall blant kvinner opplever at det er blitt bedre i frontfinans de siste fem årene, mener fremdeles en tredjedel av de spurte at menn har bedre muligheter enn kvinner – det samme resultatet som i 2016.

I debatten under Arendalsuka møtte NVCA Formue-topp Øystein Bø og konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer i Sparebank 1 SR-Bank.

– Godt over halvparten av kvinner innen finans ønsker mer ansvar, og er svært motivert for å søke seg til eller bli i frontfinans. Mitt inntrykk som gjesteforeleser er at kvinner ikke er redde for harde fag, men mange har et negativt inntrykk av finansnæringen, og lurer på hva hverdagen i finans egentlig handler om, uttalte Fasmer.

Å få flere kvinner inn i finans har vært en kampsak for NVCA i mange år. Foreningen er medlem og støtter opp om flere viktige initiativer, blant annet Kvinner i Finans Charter og Kvinner i Frontfinans.

– Nå har fokuset i mange år vært å øke interessen for finans blant unge kvinner, så fremover må vi jobbe med å beholde de vi har ansatt. Ferske tall fra Level20 viser at vi i Norge har 43% kvinner i juniorstillinger i VC/PE, men kun 10% i seniorstillinger. Det dystre tallet får vi forhåpentligvis gjort noe med hvis vi ivaretar juniorene fremover, sa Vold.

Vi trenger minst én norsk enhjørning i året

Mens Norge bruker mer og mer penger på forskning og utvikling, trengs kapital for å gjøre de gode idéene om til lønnsomme bedrifter – og kanskje «enhjørninger», et begrep som brukes om bedrifter som når en verdsettelse på én milliard dollar.

I dagens siste panelsamtale, arrangert av Norges Forskningsråd og det statlige investeringsselskapet Investinor, deltok NVCA sammen med investor Trond Riiber Knudsen (TRK Group), HR-sjef Anette Matre (fra den norske enhjørningen AutoStore), Terje Eidesmo (Investinor), Anne Kjersti Fahlvik (Forskningsrådet) og Aksel Mjøs (NHH) i diskusjonen om behovet for flere norske enhjørninger.

Panelet diskuterte blant annet hvordan vi kan sørge for at mer forskning resulterer i ny næringsvirksomhet, hvordan lovende bedrifter som står overfor flere år med kostnadskrevende utvikling kan sikres tilstrekkelig finansiering, hvordan investormiljøet kan hjelpe vekstbedriftene gjennom «Dødens dal», og hva som kreves for å utvikle talentfulle selskaper til å bli enhjørninger i Norge.

Styremedlem i NVCA, Ingrid Teigland Akay, deltok i Lerchendalsamtalen om hvordan vi lykkes med industriutvikling, og styremedlem Bjarne Lie deltok i diskusjon om hvordan vi får flere vekstselskaper i Norge.

Takk for nå, Arendalsuka. Vi ses til neste år!