Grønn finans i fokus på digital Arendalsuke

Risk management, lønnsomhet, compliance og samarbeid på tvers av landegrenser var stikkord da NVCA deltok på Digital Arendalsuke denne uka.

Risk management, lønnsomhet, compliance og samarbeid på tvers av landegrenser var stikkord da NVCA deltok på Digital Arendalsuke denne uka.

Arendalsuka slik vi kjenner den ble tidlig avlyst på grunn av Covid-19, men det stoppet ikke norske virksomheter i å lage Arendalsuke-stemning, likevel.

På tirsdag inviterte British Embassy Oslo og UN Global Compact til arrangement om hvordan man kan mobilisere mer privat kapital til tiltak mot klimaendringer, og hvordan Storbritannia og Norge kan samarbeide for å flytte mer kapital over i grønne prosjekter. Ellen Vold i NVCA ledet samtalen mellom Sir Roger Gifford fra Green Finance Institute, Kim Noguera Gabrielli fra UN Global Compact, investor Jens Ulltveit-Moe, Idar Kreutzer fra Finans Norge og Ylva Lindberg fra Norfund.

Lindberg trakk frem viktigheten av å tenke globalt på grønn finans, og at noen av de største utfordringene, men også mulighetene, ligger i utviklingsland. Det ble lagt vekt på viktigheten av godt internasjonalt samarbeid og Lindberg kunne fortelle om hvordan det gode samarbeidet Norfund har med CDC (the British development finance institution) skaper resultater.

Det var enighet i panelet om at risk management og bedre prising av risiko er svært viktig for å flytte mer privat kapital, og vi fikk høre hvordan Green Finance Institute har jobbet med dette.

Kim Noguera Gabrielli avrundet med å foreslå en UK-Norwegian Task Force for å styrke samarbeidet mellom Storbritannia og Norge på feltet.

Senere på dagen var NVCA invitert til å presentere hvordan norske aktive eierfond er rigget for grønn omstilling, da Abelia arrangerte Abelia Live. Der presenterte vi funnene fra undersøkelsen Menon Economics gjennomførte blant våre medlemmer i vinter, om deres arbeid med bærekraft og ESG. Noen av hovedfunnene fra undersøkelsen er:

  • 80 prosent av norske aktive eierfond måler aktivt bærekraftarbeidet i sine porteføljeselskap eller har konkrete planer for slik måling.
  • Lønnsomhet trekkes frem av flest medlemmer som den viktigste driveren for det økte fokuset på bærekraft.
  • 30 prosent av norske aktive eierfond trekker også frem press fra Limited Partners (LPer) som en sentral driver for eierfondenes fokus på bærekraft.
  • Hele 9 av 10 aktive eierfond oppgir i spørreundersøkelsen at de forholder seg til FNs 17 globale bærekraftsmål i sitt arbeid med bærekraft i porteføljeselskap.

Du finner hele undersøkelsen her.

Begge arrangementene ble streamet og publiseres i opptak på UN Global Compact Norge og Abelia sine digitale kanaler.