Gjennombrudd i opsjonssaken!

I årevis har NVCA jobbet mot en bedre opsjonsskatteordning. Endelig ser vi et betydelig gjennombrudd i saken.

I november utarbeidet NVCA, sammen med Abelia, skatteadvokater fra Selmer og Harboe, og en rekke oppstarts- og vekstbedrifter, et nytt og mer offensivt forslag for opsjonsordninger. Nå kan regjeringen meddele at de går inn for mange av endringene i forslaget.

Som anbefalt i forslaget har regjeringen sett til Sverige i utarbeidelsen av en ny ordning. De forslår følgende:

  • Den største endringen innebærer at skatten på opsjoner utsettes til aksjene selges og at de da skattes som kapitalskatt, til forskjell fra dagens lønnsskatt.
  • Ordningen utvides også til å gjelde selskaper med opp til 50 ansatte (25 i dag), 80 millioner i omsetning (25 i dag), og 10 år gamle selskaper (6 år i dag).

— Målet med den nye ordningen er å gjøre det mulig for oppstarts- og vekstselskaper å tiltrekke seg flere dyktige ansatte, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til E24.

— Den forrige var lite gunstig og komplisert. Nå legger vi totalt om. Du skal ikke betale skatt før aksjen selges. I dagens ordning risikerer du å betale skatt når du omgjør opsjon til aksje, før du har tjent penger, sier Sanner til DN.

Endringene innebærer at ordningen blir langt mer attraktiv å ta i bruk og at flere, større selskaper kan bruke den.

— Norske oppstartsselskaper mener en velfungerende opsjonsordning er deres viktigste verktøy for å skape vekst i selskapene, men svært få har benyttet dagens ordning, og den har dermed hatt tilnærmet null effekt. Norske tidligfaseinvestorer har hele veien vært helt tydelige på at Norge taper konkurransekraft til nærliggende markeder når norske selskaper ikke har gode incentiver for å tiltrekke seg de beste hodene og den viktigste kompetansen, sier administrerende direktør i NVCA, Ellen Amalie Vold.

— Nå har regjeringen forstått hvor alvorlig det er at Norge ikke har en velfungerende opsjonsordning, og de har sett til Sverige i sine justeringer. Det er veldig fornuftig, sier Vold.

— Regjeringen har endelig tatt dette kompetansebehovet på alvor, og vi er svært fornøyde med at de nå foreslår en ordning basert på modellen Abelia og NVCA sendte departementet tidligere i år, sier Eline Oftedal, leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia.

Endringene kommer i revidert nasjonalbudsjett som legges frem i midten av mai. Vi håper og tror at Stortinget i sin behandling av statsbudsjettet for 2022 viser at de ser de samme gode argumentene.

Foto: Alessio Attanasio