Fra funn til fond

Kan Norge bli verdensledende innen kapitalforvaltning, og hvordan skal vi eventuelt komme oss dit?

Onsdag 31. august inviterte advokatfirmaet Wikborg Rein til arrangementet «Fra Funn til Fond» på det splitter nye Nasjonalmuseet i Oslo. Under vignetten «Nye muligheter – Norge mot 2030» diskuterte deltakerne hvorvidt Norge kan bli verdensledende innen kapitalforvaltning, og hvordan vi eventuelt skal komme oss dit.

De nord-europeiske investeringsselskapene FSN Capital, IK Investment Partners og  Incentive, i tillegg til Norsk Venturekapitalforening (NVCA), var invitert til å delta i paneldebatten, for å dele sine erfaringer og perspektiver.

Best i langrenn, løping og…kapitalforvaltning?

Norge har lang historie som råvarenasjon, men vi må snart finne nye inntektsbringende næringer som kan erstatte oljeinntektene. Svarene på hva vi skal leve av etter oljen er flere, men én løsning kan være kapitalforvaltning.

– Skal vi klare å bygge opp en kapitalforvaltningsbransje i Norge som skal være levedyktig over tid, er man nødt til å levere alfa[1], uttalte FSN-sjefen, Frode Strand-Nielsen, som var en av de fire paneldeltakerne.

Ifølge Strand-Nielsen må vi i Norge lykkes i å tiltrekke oss kapital fra utlandet, og identifisere områder der vi er best i verden.

Vi kan ikke være best i verden på alt, men vi kan være best i verden på noe. I Norge er både sjømat, shipping og olje gode utgangspunkter, men det vi kanskje er aller best på er det grønne skiftet, sa han.

– Vi har også veldig høy grad av åpenhet og tillit, som kan være et konkurransefortrinn norske kapitalforvaltere kan dra nytte av, uttalte NVCAs leder, Ellen Vold.

Foto: Wikborg Rein

Alle i panelet var enige om at vi er avhengige av konkurransedyktige rammebetingelser. For at Norge skal bli et internasjonalt sentrum for kapitalforvaltning.

Mangfold en nøkkelfaktor

Mangfold ble også trukket frem som en nøkkelfaktor for å lykkes innen kapitalforvaltning, og preget debattens siste halvtime. Samtlige paneldeltakere var enige i at mangfold, både i kjønn, alder, nasjonalitet, kultur, utdanning og erfaring, er viktig for å lykkes.

– Den merverdien som ligger i mangfold er høy og målbar, og det er viktig å samle et team med ulik bakgrunn. I Norge tenderer vi å si «mangfold er lik kvinner». Det er et feilskjær ettersom mangfold inneholder mange flere, ulike elementer, i tillegg til kvinner, fortalte den kjente investoren Kim Wahl.

De siste årene har bransjen jobbet hardt med å tiltrekke seg flere kvinner, utfordringen videre ligger i å beholde dem, mener Vold.

– Nye tall fra Level20 og Menon Economics viser at vi har fått 43% kvinneandel i juniorstillinger, men kun 10% kvinner i seniorstillinger. Nå må vi, parallelt med at vi jobber med å tiltrekke oss flere kvinner, også jobbe med hvordan vi kan beholde de kvinnene som er i bransjen i dag, sa Vold.

Mangfold i private equity var også et mye debattert tema under årets Arendalsuke. Les mer om det i denne artikkelen.


[1] Investeringsbegrep som betyr å oppnå meravkastning i forhold til markedet.