Farvatn blir medlem av NVCA

Farvatn er et familieeid investeringsselskap med fokus på bærekraftige investeringer. Nå er de blitt medlem av NVCA og her blir du bedre kjent med dem.

1. Hva kjennetegner Farvatn og hva skiller dere fra andre aktører?

Med salget av JO Tankers i 2016 avsluttet vi hundre års historikk innen industriell shipping og tok fatt på en ny reise som et rendyrket investeringsselskap. Vi legger ikke skjul på at målet vårt er å sikre og utvikle verdiene reisen har skapt frem til nå, men det er også helt åpenbart for oss at vi har et større ansvar. Vår visjon er derfor er å skape ny aktivitet med et positivt fotavtrykk og gi vårt lille bidrag til en bærekraftig fremtid. Som familieeid system mener vi også at vi har noen grunnleggende fortrinn, som vi forsøker å ta vare på og utnytte. Kanskje aller viktigst er den høye graden av fleksibilitet vi kan tillate oss i forhold til struktur, eierhorisont eller oppfølgingskapital når vi går inn i nye investeringer. I tillegg har vi korte beslutningsveier som gjør at vi kan manøvrere oss raskt dersom situasjonen krever det.

2. Hva bidrar deres team med, utover kapital?

Vårt bidrag avhenger av situasjonen. Noen ganger går vi inn som en ren finansiell partner og andre ganger tar vi en mer aktiv rolle og jobber tett med den operative virksomheten for å drive verdiutvikling. Vi foretrekker likevel situasjoner hvor vi har noe å bidra med utover kapital, og går aller helst i partnerskap med andre som har innsikt eller kompetanse som utfyller vår egen.

3. Hva er det beste med PE-markedet i Norge og hva trengs å fikses?

PE-markedet i Norge har over flere år demonstrert en imponerende evne til å skape avkastning, arbeidsplasser og internasjonale vinnere. Vi ser også et sunt økosystem med mange kvalitetsselskaper, stabile rammebetingelser, ansvarlige investorer og tilgang på finansiering. Vi er overbevist om at PE-bransjen vil spille en viktig rolle fremover, og dette er en reise vi ønsker å ta del i. En observasjon vi har gjort oss er at «sweet spoten» for de fleste PE-aktørene har økt de siste årene og skapt et slags vakuum for virksomheter mellom venture og buy-out, kall gjerne dette segmentet vekst. Her ser vi et behov for både kompetanse og kapital og dette er en område vi vil bruke mye av vår tid på fremover.

Stikkord: medlemsintervju