Får vi en ny opsjonsskatteordning?

Tirsdag 9. mars arrangerte Norsk Venturekapitalforening (NVCA) årets tredje PE for breakfast-webinar i samarbeid med advokatfirmaet Selmer. Temaet var opsjonsskatt, og utsiktene til en ny og forbedret opsjonsskatteordning. 

I 2018 ble det innført en ny opsjonsskatteordning for små oppstartsselskaper. Under den nye ordningen kunne ansatte få tildelt opsjoner som gir rett til å kjøpe aksjer i selskapet til en fastsatt pris. Målet med den nye ordningen var å gjøre det enklere for gründere og vekstselskaper å få tilgang til kapital og arbeidskraft i en krevende periode – slik gikk det ikke. I dag, nesten tre år senere, er det svært få eller ingen som har tatt ordningen i bruk. 

Høna og egget

På tirsdagens webinar deltok leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia, Eline Oftedal, gründer og daglig leder i oppstartsselskapet Lexolve, Merete Nygaard, managing partner i Verdane, Bjarne Kveim Lie, i tillegg til stortingsmedlemmene Kårstein Eidem Løvaas (H) og Terje Aasland (Ap). 

Oftedal innledet med et foredrag der hun la vekt på at opsjonsskatteordningen bør være et virkemiddel for oppstart- eller vekstselskaper for å få tilgang til nøkkelkompetanse, og for å nå ut i nye markeder:

–  Tilgangen på kapital og kompetanse henger tett sammen. Det er selvfølgelig lettere å få kapital når man er riktigere bemannet – det er høna, og så er det egget. Problemet med dagens ordning er at den inneholder alt for mange begrensninger, og for de få som faktisk bruker den innebærer det også en betydelig skatterisiko, forklarte hun. 

Det enkle er ofte det beste

– Ordningen vi har i dag er alt for kompleks og lite brukervennlig. De få som faktisk vurderer å bruke den må i tillegg bruke mye penger på en skatterådgiver. Målene for en god opsjonsskattemodell bør være at den er enkel å benytte seg av, uttalte Oftedal.

Abelia har undersøkt opsjonsskatteordninger i flere land, og har snakket med forvaltningen og næringslivspartnere for å finne en bedre løsning for norske gründere og vekstselskaper:

– Vi har blant annet sett på den svenske, britiske, nederlandske og australske ordningen, og har i vårt forslag lagt oss på et sted mellom den svenske og den britiske. Den britiske ordningen har eksistert i 20 år og er mye benyttet. Den svenske ordningen er nyere, men vi synes den er god. 

Leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia Eline Oftedal.
Foto: Abelia/Ilja Hendel

Rett skatt til rett tid? 

Advokat og partner i Selmer, Sverre Hveding, redegjorde for dagens opsjonsskatteregler.

– Opsjonsreglene innebærer lønnsskatt for ansatte beregnet ved utøvelse av opsjonene, mens betalingen utsettes til aksjene selges. I tillegg har du kravet om minst tre års opptjeningstid, kombinert med at det maksimalt er 1 million av opsjonsgevinsten som kan utsettes. Dette gjør at vi faktisk fraråder klientene våre å bruke dagens ordning, fordi det kan ende med å bli en skattefelle for ansatte i selskaper som lykkes. 

Hveding er ikke nådeløs i sin kritikk av Finansdepartementet.

– Kjernen i 2018-reglene var nettopp å sørge for rett skatt til rett tid, men det fungerer ikke i praksis. Departementet la til så mange begrensninger, at det rett og slett ødela ordningen.  

Ingen som har tatt ordningen i bruk

Merete Nygaard, grunnlegger av Lexolve (en digital tilbyder av juridiske tjenester) og Bjarne Kveim Lie i Verdane deltok også i diskusjonen. Begge var tydelige på at dagens opsjonsskatteordning ikke fungerer og at de ikke kjenner til noen som har tatt den i bruk. 

– Som et oppstartsselskap er Lexolve nødt til å redusere behovet for kapital og tiltrekke oss kompetanse, og for å gjøre det tilbyr vi opsjoner. Dagens ordning gir begrensninger både på inntekt og omsetning, og er derfor helt ubrukelig for et selskap som mitt. Det vi har behov for er en enkel og praktisk ordning, som i tillegg kan skreddersys, forteller Nygaard. 

Lie er enig: 

– Oppstartselskaper må ha en reell mulighet til å rekruttere og holde på de beste hodene i konkurranse med etablerte selskaper. Vi ser en ekstrem forskjell fra Norge til Sverige: Det går en strøm av talenter til svenske oppstartselskaper, men det samme skjer ikke i Norge. Vi taper mye konkurransekraft over grensen, og det er utrolig frustrerende. 

Nye lovnader før høstens valg

Stortingsrepresentantene Kårtsein Eidem Løvaas (H) og Terje Aasland (Ap) deltok i diskusjonen, og begge ga nye lovnader før høstens Stortingsvalg: 

– Det er liten tvil om at gründere og vekstselskaper er viktige for oss, og det å se til Sverige er ingen dum idé – de har vært flinkere enn oss, det kan vi bare innrømme. Vi er fornøyde med at vi har fått en ordning på plass, ofte er det den største bøygen. Men vi er enige i at det er behov for tilpasning, og vi kan garantere at det vil komme en ny og bedre utgave, uttalte Løvaas. 

Kårstein Eidem Løvaas, Høyre.

Terje Aasland sa seg enig med Løvaas: 

– Situasjonen som Norge befinner seg i er dramatisk, og noe må gjøres. En sterkere, mer virkningsfull opsjonsskatteordning må diskuteres, og det er en diskusjon vi ønsker velkommen. Vi er enige i at ordningen ikke fungerer som den skal når det ikke er noen som bruker den, og at vi trenger en ordning som «treffer planken» bedre.