ESG og bærekraftsklassifisering i investeringsbeslutninger

Tirsdag 14. mars arrangerte Norsk Venturekapitalforening (NVCA) og Advokatfirmaet Selmer frokostmøte om vurdering og bærekraftsklassifisering av aktive eierfonds investeringer.

Hedda Enbusk og Camilla Olsen presenterte funn fra sin masteroppgave ved NMBU om ESG sin påvirkning på verdiskaping i aktive eierfond, mens Henning Vold i Norvestor og Mia Sørlie i FSN Capital fortalte om hvordan de bruker ESG-data i investeringsbeslutninger.

Anne Kvam fra Position Green delte erfaringer med gjennomføring av ESG-vurderinger og bærekraftsklassifisering av aktive eierfonds investeringer. Seminaret ble innledet av NVCAs administrerende direktør, Ellen Vold.

ESG høyt på agendaen i norsk PE

Enbusk og Olsen er masterstudenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), der de for tiden skriver masteroppgaven: Kan PE øke verdiskapningen ved å integrere ESG-hensyn gjennom investeringenes livssyklus?

I samarbeid med NVCA har de to masterstudentene gjort en kartlegging av hvordan aktører i norsk PE-bransje jobber med ESG i investeringene, og på seminaret 14. mars presentere de noen av hovedfunnene sine så langt:

– Vi ser blant annet at 99 prosent av selskapene i undersøkelsen sier at de har etablert en ESG-policy, 55 prosent sier at de gjennomfører vesentlighetsanalyser når de investerer, og 60 prosent mener at verdien på investeringene har økt som følge av ESG-innsatsen deres.

Avgjørende å måle

På frokostseminaret deltok også Henning Vold fra Norvestor, som fortalte at en av bærebjelkene i deres strategi er nettopp ESG, og at Norvestor forsøker å bygge konkurransefortrinn gjennom å være gode på bærekraft:

– Det er avgjørende å samle inn data og måle, slik at man kan sammenligne selskaper med hverandre. Dette vil også bidra til å redusere grønnvasking.

Norvestor har blant annet investert i Position Green, som er et ESG rådgivnings-, revisjons-, og ratingbyrå innenfor ESG. Direktør i Position Green, Anne Kvam, hadde også en plass på programmet:

– Vi fokuserer mye på såkalt Double Materiality, som innebærer at selskaper både må rapportere om hvilken påvirkning de har på samfunnet og interessenter, samt hvordan ESG-forhold påvirker selskapets mulighet til langsiktig verdiskapning.

Mia Sørlie fra FSN Capital var også invitert inn for å snakke om hvordan FSN og deres 27 porteføljeselskaper jobber med ESG:

– Kartlegging av klimarisiko- og muligheter er viktig, og Science Based Targets (vitenskapsbaserte mål for hvordan man skal nå netto-null utslipp) vil være med på å sette retningslinjene for PE-bransjen.

Hold av datoen for neste ESG Erfaringsforum, 18. april kl. 08.30.