Ellen er på plass som ny NVCA-sjef

Ellen Amalie Vold hadde første dag på jobben i NVCA i dag.

Hun tiltrådte i dag som ny NVCA-sjef og vil bruke den første tiden i foreningen på å bli kjent med medlemmer og sette seg inn i foreningens saker.

Øverst på agendaen står aktivitetsrapporten, som gir en oversikt over investeringene til norske aktive eierfond. Rapporten lanseres neste uke.

«Og så må jeg kaste meg rundt og oppdatere meg på hvordan våre medlemmer påvirkes av koronakrisen», sier Ellen. «Spesielt viktig blir det å delta i diskusjonen om hvordan vår bransje kan bidra når vi skal ut av krisen.»

Du treffer Ellen på eav@nvca.no eller office@nvca.no

Foto: Sigmund Sagberg Andersen