Pitch40 har blitt medlem av NVCA

Pitch40 er en ny plattform som gir investorer enkel tilgang på screenede tidligfaseselskap. Nå har de blitt medlem av NVCA og her kan du bli bedre kjent med dem.