Broodstock blir medlem av NVCA

Broodstock Capital investerer i vekstselskaper innen sjømat- og oppdrettsnæringen. Bli bedre kjent med vårt nyeste medlem!

Broodstock Capital ble etablert i 2016 og var det første aktive eierfondet til å satse utelukkende på sjømat- og oppdrettsnæringen med fokus på leverandørselskaper innen akvakultur.

– Vi investerer i selskaper som har vist at de kan skape resultater, som har en sterk ledelse, og som viser at de klarer å ligge i forkant og kan kapitalisere på veksten i markedet, sier Simen Landmark og Kjetil Haga, partnere og medgründere i Broodstock.

Hvorfor akkurat denne sektoren?

– Sjømat- og oppdrettsnæringen er en av få sektorer der Norge faktisk er nummer én i verden. Det er viktig at vi ikke lar det som tidligere har rammet andre potensielle norske vekstbransjer gjenta seg – at de går tapt på grunn av strukturelle forhold og mangel på kapital. Vi hadde begge jobbet med sektoren tidligere, men så at det var begrenset med kapitalmiljøer med spesialkompetanse som kunne investere i de mindre selskapene. De VC/PE-aktørene vi har sett i sektoren til nå kommer som oftest inn senere når selskapene har nådd en viss størrelse.

Hva er det som kjennetegner teamet til Broodstock Capital?

– Vi er et ungt og ambisiøst team, kjennetegnet av mangfold og bred erfaring fra aktive eierfond, rådgivningsselskaper og investeringsbanker. I tillegg har vi et nettverk av dyktige rådgivere med betydelig erfaring og dokumenterte resultater. Også er vi over gjennomsnittet opptatt av alt som har fisk, smolt og oppdrettsteknologi å gjøre.

Hva er den store utfordringen i sjømatnæringen?

Det vi har sett de siste årene er at mye av den nye teknologien som utvikles skjer utenfor Norge. Vi er ledende i verden på sjøbasert oppdrett, men har ikke klart, eller trengt, å utnytte denne posisjonen til å konkurrere på teknologi innen andre deler av bransjen. Her er vi sikre at på det ligger masse kompetanse som ikke blir tilstrekkelig utnyttet. I tillegg ser vi at dette er en sektor som har tatt for gitt at man er bærekraftig og er en del av løsningen, men her kan vi utfordre hverandre enda mer. Hvordan kan vi som investor legge til rette for at ansatte, eiere og investorer ser enda tydeligere hvor bidraget til bærekraftsmålene ligger, og kanskje gjøre enda litt mer?

Vi snakker mye om kompetent kapital, og venturefond som bidrar med mer enn bare penger. Helt konkret, hva bidrar dere med utover kapital?

– For oss er det helt åpenbart at aktivt eierskap omfatter mer enn bare kapital. Vi bidrar med nettverk, erfaring og finansiell og strategisk kompetanse som støtter selskapene, og bidrar til å styrke deres posisjon, vekst og lønnsomhet.  For oss er det også viktig å vise selskapene vi investerer i at vi forstår bransjen deres, vi kjenner til det globale markedet, hvilke kunder og konkurrenter som er der, hvordan verdikjedene ser ut, og hvilke utfordringer denne type selskaper ofte møter i vekstfaser som er annerledes enn tilsvarende selskaper i andre bransjer.

Hva mener dere er det beste med det norske venturemarkedet, og hva trenger vi å fikse?

– Venture- og oppkjøpsfond spiller en svært viktig rolle. Vi trengs, rett og slett. Både på grunn av kapitalbehovet hos vekstselskapene, men også fordi vi bidrar med viktig kompetanse og nettverk i selskapenes vekstreise. Vi trenger imidlertid flere miljøer. Mangfoldet må styrkes.  Da vi etablerte oss i 2016 så vi en nisje hvor vi mente vi kunne ta en posisjon og bidra. Vi håper flere miljøer kan finne sine nisjer, etablere seg og vokse.

Hvorfor ble dere medlem i NVCA, og hva mener dere er foreningens viktigste oppgave?

– Norsk Venturekapitalforening legger til rette for kunnskapsdeling gjennom nettverk og møteplasser i bransjen. I tillegg ser vi behovet for en forening som taler bransjens sak opp mot myndigheter og beslutningstakere, og som bidrar til å synliggjøre bransjen og bransjens samfunnsbidrag. Her gjør NVCA en viktig jobb.

Stikkord: medlemsintervju