Boitano blir medlem av NVCA

Boitano har nylig blitt medlem av NVCA. Her blir dere bedre kjent med dem.

Hvem er Boitano?

Boitano er et teknologiselskap med over 50 erfarne teknologer, hvorav de fleste er utviklere. Vi har en konsulentvirksomhet der vi bistår våre kunder med å bygge gode og skalerbare IT-systemer. Boitano har vedtektsfestet at hele overskuddet fra driften investeres i norske tidligfase tech-startups. Oppstartsverdenen er utrolig spennende med masse ambisiøse og fremadstormende gründere og selskaper. Dette ønsket vi å være en del av og vi har mye å bidra med.

Hva investerer dere i?

– Vi investerer i ambisiøse gründere og team med gode ideer, og som sikter høyt. Det må være ganske tech-sentrisk, for det er der vår kjernekompetanse ligger og hvor vi kan bidra mest. Vi går helst inn i pre-seed og seed, og er egentlig ganske agnostisk når det kommer til sektor.

Hva skiller dere fra andre tidligfaseinvestorer?

– Vi mener Boitano er unike i den kompetansen vi tilfører som investor. Vi er ikke bare såkalt “smarte penger”, men vi er «tech-smarte» penger. Vi har lang erfaring med å bygge store og skalerbare systemer, bygge tech team og bruke teknologi til å løse komplekse problemer på en enklest mulig måte. Alt dette kommer selskaper vi investerer i til gode. Vi ønsker å være en teknisk sparringspartner og rådgiver for selskapene. Noen selskaper har for eksempel ganske unge og ferske CTOer. Vi ser at bare det at de har noen å ta en kaffe med kan gjøre dem mer selvsikre og levere bedre i sin jobb. Av og til trenger man bare en klapp på skulderen, og en bekreftelse på at man har vurdert risikoene riktig og at den tekniske løsningen man har valgt vil gjøre jobben. Vi kan selvsagt også være mer hands on og være med å bygge den tekniske løsningen, som et supplement til tech-teamet.

Hvordan opplever dere VC-markedet i Norge nå om dagen?

– Vi opplever en stor pågang fra selskaper som skal hente kapital, så behovet for kapital har heldigvis ikke stagnert. Det synes vi selvsagt er veldig bra, økosystemet har brukt tid på å komme opp på dagens nivå og det er synd hvis dagens makrobilde medfører at flinke hoder og talenter blir mindre risikovillige og søker tilbake til større selskaper med mer solid funding. Likevel ser vi at det tar lenger tid å lukke rundene, det er mange investorer som sitter litt på gjerdet og det er vanskelig å hente dem ned. Vi ser også at prisingen er vanskelig, det er vrient for både selskapene og investorene å vite hvor markedet skal klarere, og dermed blir viljen til å ta lead redusert. Vi håper det ikke blir for stor treghet i systemet, slik at det kun er de aller beste selskapene som overlever, fordi det er mange gode selskaper som fortjener å fortsette reisen til lønnsomhet. 

Hvorfor ønsket dere å bli medlem av NVCA?

– NVCA har en viktig rolle i økosystemet, og arrangementene og møteplassene deres bidrar til kompetansedeling. De er flinke til å ta opp dagsaktuelle temaer og sammen med alle medlemmene utgjør de en viktig stemme.