Bli med på Kvinner i Finans Charter

Andelen kvinnelige ledere i finansbransjen har stått på stedet hvil i flere år. Nå står finansnæringen samlet bak et nytt initiativ som skal få fart på sakene og alle NVCA-medlemmer inviteres med!

Kvinner i Finans Charter er et opprop for å øke andelen kvinner i ledende posisjoner og spesialistfunksjoner i finansnæringen. Charteret er utviklet etter en modell av det britiske Women in Finance Charter, som har hatt stor suksess i Storbritannia. På bare få år har over 400 finansinstitusjoner med nær en million ansatte i UK signert charteret og i 2020 kunne om lag to tredjedeler vise til framgang.

I Norge er NVCA, Finans Norge, Verdipapirforetakenes Forbund og Verdipapirfondenes forening eier av prosjektet. Finansdepartementet stiller seg bak initiativet og Finansminister Jan Tore Sanner anbefaler at norske finansaktører nå slutter seg til charteret. NVCA er stolte av å ha med Hadean VenturesSumma Equity og Verdane som Founding Partners fra VC/PE, i godt selskap med NBIM, SKAGEN Fondene, ABGSC, Storebrand og Gjensidige. Nå ønsker vi alle NVCA-medlemmer velkommen med i charteret!

Ambisiøse prinsipper som forplikter

Dette er ikke et tradisjonelt kvinnenettverk, men et charter der bedrifter i finans forplikter seg til fire fastsatte prinsipper:

  1. ha ett medlem av vårt topplederteam som har dedikert ansvar for å følge opp arbeidet med kjønnsbalanse og inkludering
  2. sette interne mål for kjønnsbalanse på alle ledernivåer og i spesialistfunksjoner
  3. ha en ambisjon om å sikre at godtgjørelse til vårt topplederteam også er knyttet til oppnåelse av målene
  4. årlig publisere status og utvikling av målene på egen hjemmeside

– Med ambisiøse og transparente mål og tiltak, som følges opp og måles, gjør vi tanker og ord om til handling, sier Ellen Amalie Vold i NVCA.

For å få fart på utviklingen må dette inn på strategisk nivå i selskapene, på lik linje med andre mål for å øke bunnlinjen. Motivasjonen for økt kjønnsbalanse er ikke lenger bare sosial rettferdighet, men økt produktivitet og lønnsomhet for selskapene og samfunnet. Derfor bør norske toppledere være ivrige etter å strekke seg enda lenger enn de har gjort til nå.

– Det er enkel logikk at med lav kvinneandel, går vi glipp av en stor andel av de beste hodene. Derfor støtter vi KIF Charters prinsipper for kjønnsbalanse og tror at måling og rapportering – som er velkjente prinsipper innenfor finans – er det som skal til for å gi resultater. Vi har et ambisiøst mål om å investere for å løse globale utfordringer, så for å klare dette trenger vi tilgang til 100% av talentpoolen der ute, sier Reynir Indahl, managing partner i Summa Equity.

Ingrid Teigland Akay, managing partner i Hadean Ventures, er enig:

– Likestilling er viktig fordi det gir bedre prestasjoner, det er bærekraftig for individ, bedrift og samfunn, og det er rettferdig. Women in Finance Charter setter tydelige mål for likestilling og det er nødvendig for å endre dagens status. Vi ser frem til å bidra til å løfte dette viktige teamet samt å bevise at mangfold lønner seg.

I 2016 tok Finansdepartementet (HM Treasury) i Storbritannia initiativ til Women in Finance Charter. Overgangen fra prat til konkrete mål bar raskt frukter. Selskaper som Blackrock og HSBC har gått i front, og både store og små finansforetak har fulgt etter. Turid Solvang, daglig leder i FutureBoards og Alexandra Morris, Investeringsdirektør i SKAGEN Fondene, tok initiativ til å utvikle Kvinner i Finans Charter i Norge.

Nå håper vi alle NVCAs medlemmer vil slutte seg til Charteret og være med for å løfte kvinneandelen i finans til nye høyder. Du finner mer informasjon her.

Fra venstre: Ellen A. Vold, NVCA, Runa Kerr, Finans Norge, Alexandra Morris, SKAGEN Fondene, Turid E Solvang, FutureBoards