Belief har blitt medlem av NVCA

Belief bistår PE- og ventureselskaper med gjennomføring av ESG-prosesser. Nå har de blitt medlem av NVCA og her kan du bli bedre kjent med dem.

Hvem er Belief og hvordan jobber dere med det norske VC- og PE-miljøet?

— Belief har som ambisjon å bidra til et temposkifte i omstillingen til et mer bærekraft næringslivet. Vi bistår PE- og ventureselskaper blant annet med gjennomføring av ESG due diligence-prosesser, integrasjon og evaluering av vesentlige bærekraftstema i strategien for porteføljeselskapene. I tillegg jobber vi langsiktig med å implementere gode prosesser for rapportering i henholdt til blant annet SFDR og PRI, og å sørge for at selskapene til enhver tid er oppdatert på relevante reguleringer og forskrifter.

Hva skiller dere fra andre rådgivere innen bærekraft og ESG?

— Vi tror veldig sterkt på at fremtidens næringsliv i større grad er basert på åpenhet, deling og samarbeid mellom ulike virksomheter på tvers av bransjer og markeder. Vi jobber derfor systematisk for å utvikle et økosystem av virksomheter og organisasjoner med en felles målsetning om å bidra til en bærekraftig omstilling, og med en forretningsmodell som gjør at dette også ivaretar den enkelte virksomhet og de ulike interessentene på en god måte.

Hvordan opplever dere nivået på oppmerksomhet og tiltak knyttet til bærekraft hos norske VC- og PE-aktører i dag?

— Vi har sett en stor endring i fokus på bærekraft og ESG, fra gode intensjoner til at man i mye større grad fokuserer på hvordan bærekraft skal være en integrert del av å utvikle porteføljeselskapene for fremtiden. Mye handler nå om å fortsette å bygge nødvendig kompetanse og å etablere gode prosesser både i forhold til å identifisere nye investeringsobjekter og hvordan man utvikler den enkelte virksomhets særskilte fortrinn for å gjøre en forskjell, også på bærekraftsområdet. I tillegg er det naturligvis viktig å følge med på hva som kommer fra EU, blant annet for å holde seg oppdatert på nye rapporteringskrav som CSRD/ESRS.

Hva ønsker dere å få ut av medlemskapet i NVCA?

— Dette er en bransje som naturligvis har stor påvirkningskraft i forhold til å skulle lykkes med en bærekraftig omstilling av næringslivet. Vårt mål som medlem i NVCA er derfor i enda større grad å forstå hvilke utfordringer og muligheter bransjen står ovenfor, og å aktivt delta i dialogen og å dele våre erfaringer med de andre medlemmene i foreningen om ESG-relaterte tema.