Verdiskapingsanalysen 2022

Hvert år publiserer NVCA en årlig verdiskapingsundersøkelse for det norske VC- og PE-miljøet. Årets rapport er nå klar og her er noen av hovedfunnene.