19
mai

 Norge gjennomfører EuVECA og ELTIF – muligheter for forvaltere, investorer og porteføljeselskaper

Regjeringen foreslår endringer på fondsområdet med gjennomføring av forordningene om blant annet europeiske venture-fond (EuVECA) og langsiktige fond (ELTIF). 19. mai inviterer NVCA og BAHR til webinar om endringene.

Lovendringene vil åpne for at norske forvaltere vil kunne etablere alternative investeringsfond med enklere markedsføringsregler, og kunne yte lån til sine porteføljeselskaper.

På webinaret vil Peter Hammerich og Markus Heistad fra BAHR fokusere på EuVECA og ELTIF-regelverket som alternativer for norske forvaltere til å tiltrekke seg kapital i det institusjonelle markedet, særlig med hensyn til bærekraftige investeringer og mulighetene regelverket gir til å velge utlån som investeringsform.

Se BAHRs nyhetsbrev om saken her.

Tid: Onsdag 19. mai,  kl. 09.00-10.00 .

Sted: Zoom.

Innlogging: Delta her.

Velkommen!