15
Feb

PE for Breakfast: Terms i VC

Hvordan ser en VC-avtale vanligvis ut? Hva kan man som gründer forvente av et VC-fond sammenlignet med en annen investor? Og hvordan er dette i Norge sammenlignet med i andre land? Det får du svaret på 15. februar når vi inviterer til PE for Breakfast.

Avtaleverket mellom en gründer og en VC-investor er stadig oppe til diskusjon i oppstartsmiljøet og vi har den siste tiden sett flere saker om dette i media. 15. februar inviterer vi til panelsamtale for å diskutere nettopp avtalene som gjøres i norsk VC.

Registrering her

Agenda:

09.00: Velkommen, v. Ellen i NVCA

09.05: Paneldiskusjon med blant annet Gisle Østereng (StartupLab), Arne Tonning (Alliance Ventures) og to gründere med fersk erfaring.

09.45: Spørsmål fra publikum

10.00: Slutt

 

I panelet sitter:

  • Arne Tonning: Arne er partner i Alliance Venture og har årelang erfaring fra VC-markedet i både Sillicon Valley og i Norge. Arne er rådgiver og styremedlem for mange av Alliance sine tech og Saas-selskaper, blant annet Indykite og Superside.
  • Gisle Østereng: Gisle er investeringssjef i StartupLab som nylig har samlet inn 150millioner til sitt fjerde founders fund der suksessfulle gründere utgjør investorbasen. StartupLab jobber med standardisering av avtaleverk for VC-avtaler.
  • Monika Inde Zsak: Monika er partner i Wiski Capital. Hun har tidligere erfaring som rådgiver fra konsulentbransjen og har bygget og ledet corporate venture-satsingen for en av de største fornybar energiselskapene i Norge. Monika sitter også som rådgiver og styremedlem for ulike nasjonale og internasjonale fond og selskaper, blant annet som styreleder i Tibber.