10
okt

PE for breakfast: Hvordan håndtere nye konsernregler i arbeidsmiljøloven?

NVCA og Advokatfirmaet Selmer har gleden av å invitere til frokostseminar om de nye reglene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft 1. januar 2024. Reglene vil få betydning for en rekke PE-aktører og deres forvaltere.

Blant annet utvides arbeidsgivers plikt til å tilby annet passende arbeid ifm. nedbemanninger – plikten vil nå gjelde for hele arbeidsgivers konsern. Videre utvides arbeidstakers fortrinnsrett i etterkant av oppsigelse, ved at fortrinnsretten fra nyåret vil gjelde for alle foretakene som inngår i arbeidsgivers konsern. PE-aktører bør avklare om eierskap eller bestemmende innflytelse over andre foretak vil kunne lede til at porteføljeselskaper i en fondsstruktur anses for å være i samme konsern ift. de nye reglene i arbeidsmiljøloven.

Tid: 10. oktober, kl. 08.30-09.30 (Frokost fra 08.00)

Sted: Advokatfirmaet Selmer, Ruseløkkveien 14 (OBS! Ny adresse)

På seminaret vil Selmers team på arbeidsrett si noe om:

  • Hvordan definisjonen av konsern forstås, og hvordan dette slår ut for PE-strukturer
  • Hva de nye konsernpliktene går ut på; rett til passende arbeid, fortrinnsrett, informasjons- og drøftelsesplikt mv.
  • Hvilke administrative konsekvenser reglene kan få for PE-fond, og hvilke prosesser som bør løftes opp på konsernnivå
  • Hvordan aktørene best kan forberede seg på de nye reglene

Det vil også bli mulig å stille spørsmål til teamet i etterkant.

Innlegget holdes av André Istad Johansen (partner i Selmer) og Hans Jørgen Bender (Managing Partner i Selmer). André og Hans Jørgen er rangert som en av Norges fremste eksperter på arbeidsrett, og har begge over 25 års erfaring med arbeidsrettslig rådgivning for norske og internasjonale virksomheter. 

Meld deg på her for fysisk deltakelse.

Har du ikke mulighet til å møte fysisk kan du streame seminaret her.