03
Mar

NVCA Q

NVCA og Wikborg Rein har gleden av å invitere til NVCA Q – en nettverkssamling for kvinner i VC/PE!  Bli med og møt andre kvinner i bransjen, for en kveld med mat, mingling og interessante innlegg.

Tid: Torsdag 3. mars kl. 18.00-21.00
Tema: Regulatorisk risiko i det grønne skiftet

Energisektoren i Norge står ovenfor en stor omstilling de kommende årene. Behovet for økt energietterspørsel skal dekkes, samtidig som det grønne skiftet skal realiseres. I denne omstillingen ligger det en høy regulatorisk og politisk risiko, som vil påvirke innovasjonstakten og tempoet på endringene. På NVCA Q 3. mars får vi høre mer om nettopp regulatorisk risiko i det grønne skiftet.

  • Åslaug Haga var leder for Senterpartiet fra 2003 til 2008, og olje- og energiminister i 2007–2008. Den gangen ivret hun for å bygge mer vindkraft. Nå er hun sjef for Norwea, interesseorganisasjonen for vindkraft, og hun vil fortelle hvordan de jobber med politisk påvirkning og -risiko.
  • Caroline Skaar Landsværk er partner i Wikborg Rein. Hun leder firmaets energiteam i Oslo og bistår på energirelaterte prosjekter og transaksjoner, både innen fornybar energi og petroleumsbransjen, i Norge og internasjonalt. Caroline har videre bred kjennskap til det regulatoriske regimet som gjelder vannkraft, vindkraft på land, havvind, nett, fjernvarme og kraftmarked

Påmelding:
Sendes på mail til eav@nvca.no

Vi håper du blir med!