06
okt

Lansering av rapport: Diversity in Nordic VC funding

I år som i fjor har Unconventional Ventures gjennomført en undersøkelse for å se på utviklingen av mangfold i nordisk og europeisk VC. NVCA er med som partner i undersøkelsen og kommenterer funnene 6. oktober kl. 11.00.

Unconventional Ventures (UV) har som mål å gjøre finansiering til underrepresenterte gründere mer tilgjengelig. I år som i fjor har de gjennomført en undersøkelse for å se på utviklingen av mangfold i nordisk og europeisk VC.

Mens forårets rapport så på kapitalstrømmene i Norden går årets rapport et skritt videre for å forstå sammenhengen mellom mangfold og resultater. Vi får vite mer om forskjellene på ulike teamsammensetninger, status i de forskjellige eiermiljøene, om det er forskjell på sektorer.

Funnene fra undersøkelsen lanseres 6. oktober kl. 11-12.

NVCA kommenterer funnene fra Norge og snakker med UV om hva vi tror skal til for å gjort endringer i et lite mangfoldig VC-miljø.