08
Sep

Konsekvenser av Covid-19

Hvordan har egentlig Covid-19 påvirket privat risikokapital? Har aktiviteten avtatt? Er investeringsfokuset endret? Og vil det være utfordrende å gjøre fundraising i nærmeste fremtid? Dette er blant spørsmålene vi får svar på når NVCA og Oslo Business Region legger frem funnene fra en fersk undersøkelse.

NVCA og Oslo Business Region har, i samarbeid med Menon, gjennomført en undersøkelse for å avdekke hvordan Covid-19 har påvirket privat risikokapital. Har aktiviteten avtatt? Er investeringsfokuset endret? Og vil det være utfordrende å gjøre fundraising i nærmeste fremtid? Dette er blant spørsmålene vi får svar på når NVCA og Oslo Business Region legger frem funnene fra undersøkelsen om én uke.

Tid: Tirsdag 8. september, kl. 10.30-11.30

Registrering: https://konf.co/event/b3x3TIZD/the-impact-of-covid-19-on-venture-capital

Program:

  • Presentasjon av hovedfunn, v./ Ellen Vold, NVCA
  • Panelsamtale mellom investorene + Q&A, ledet av Jørn Haanæs, OBR
  • «Venturekapital i krisetider» v./ Cilia Indahl, EQT Foundation

Mer informasjon finner du her.