11
mai

Hva vil ny AI-regulering betyr for marked og investeringer i VC/PE?

I 2021 presenterte EU-kommisjonen et forslag på en forordning for kunstig intelligens. 11. mai får vi vite mer hva det betyr for investeringer i AI.

Forordningen har som mål å innføre et felles regulatorisk og juridisk rammeverk for kunstig intelligens i EU og omfatter alle sektorer (unntatt militær), og alle typer kunstig intelligens.

Forslaget introduserer et «produkt sikkerhetsrammeverk» som er konstruert rundt en rekke risikokategorier. Eksempelvis vil det bli forbudt å lansere AI-system på markedet for ansiktsgjenkjenning og sosial poenggivning. Et annet eksempel er at forslaget pålegger krav til markedsadgang og sertifisering av høyrisiko AI-systemer gjennom en obligatorisk CE-merking prosedyre.

Torsdag 11. mai får vi vite mer om hvordan regelverket vil påvirke markedet og investeringer i kunstig intelligens.

Agenda:
08.00: Servering av frokost og kaffe
08.30: Velkommen, v. Ellen Amalie Vold, NVCA
08.35: Innføring i ny AI-regulering, John E Nilsen, Berngaard
09.05: AI-markedet fra et investorperspektiv, Skyfall Ventures
09.20: Q&A
09.30: Slutt

Tid: Torsdag 11. april, kl. 08.30-09.30 (Frokost serveres fra 08.00)
Sted: Advokatfirmaet Berngaard, Beddingen 8

Meld deg på her!