Arendals Fossekompani har blitt medlem av NVCA

Hvem er Arendals Fossekompani og hva investerer dere i?

Arendals Fossekompani (AFK) er et industrielt investeringsselskap som kombinerer ekspertise innen industri, teknologi og kapitalmarkeder for å skape verdier. Selskapet har ni kjerneinvesteringer og en portefølje av finansielle investeringer. Disse virksomhetene sysselsetter omtrent 2 600 mennesker i 25 land.

Arendals Fossekompani har stolte tradisjoner innen kraftproduksjon og eier og driver to vannkraftverk. I tillegg opererer Arendals Fossekompani globalt innen mange teknologiindustrier. Dette inkluderer algoritmehandel, satellittkommunikasjon, batteri- og solarteknologi, programvare, digitalisering og induksjonsteknologi. Arendal Fossekompani har vært notert på Oslo Børs siden 1913 og har sitt hovedkontor i Arendal.

Hva skiller dere fra andre venture-investorer?

— Vi utvikler våre porteføljeselskaper gjennom aktivt eierskap, fra en kontrollerende eierposisjon. Det som skiller Arendals Fossekompani fra andre investormiljøer, er vår unike kombinasjon av historisk arv med dyp industriell kompetanse, nettverk og erfaring, vår langsiktige investeringshorisont og et sterkt engasjement for bærekraft. Samtidig har selskapet en solid finansiell posisjon og løfteevne.

Hvordan opplever dere det norske VC/PE-markedet i dag?

— Markedsforholdene har endret seg mye se siste par årene. Kapitalen sitter ikke like løst som tidligere og investorene stiller strengere kvalitetskrav, spesielt til venture-segmentet. Samtidig opplever vi i stor grad at de underliggende trendene og markedsdriverne fremdeles er til stede, og selskaper med attraktiv eksponering og gode vekstutsikter får fremdeles kapital. Det er mer tilgjengelig kapital blant PE-aktørene og vi vil nok se et høyt aktivitetsnivå innen dette segmentet nå som andre deler av markedet er kjøligere.

Hva ønsker dere å få ut av et medlemskap i NVCA?

— Gjennom medlemskapet ønsker vi å utvide vårt nettverk, dele innsikt og samarbeide med andre aktører i bransjen. Vi ønsker å være til stede på de relevante arenaene, og vi opplever at NVCA løfter aktuelle problemstillinger og bidrar til kunnskapsdeling.