Aktivitetsrapporten for 2022 er klar!

NVCAs årlige aktivitetsundersøkelse er klar og den viser at pandemi og økonomisk usikkerhet påvirket norske aktive eierfond i 2022.

Hvert år samler NVCA inn data fra sine medlemmer for å analysere aktiviteten i bransjen. Årets undersøkelse viser at antall investeringer og fundraising sank noe fra 2021 til 2022, spesielt i såkorn- og venturesegmentet, men at det relativt sett var høy aktivitet og at aktive eierfond stod seg greit gjennom nok et urolig år.

Norske aktive eierfond investerte 18,8 MRD NOK i 2022, det er 1 % ned fra året før. Det er på samme nivå som 2021, og nivået holdes oppe av rekordvekst i buyout-segmentet, mens såkorn- og venture-segmentet opplevde nedgang. Antall investeringer gikk også noe ned i alle segmenter, men er fortsatt stabilt, sett i en femårsperiode. Norske selskaper tiltrakk seg 37,9 MRD NOK fra norske og utenlandske fond i 2022. Nivået er fortsatt høyt, selv om det er en nedgang fra 61,4 MRD NOK i rekordåret 2021.

Norske aktive eierfond hentet 27,5 MRD NOK i 2022, det er en nedgang på 20 prosent fra rekorden i 2021. Til tross for nedgangen er fundraising-nivået høyt og det vokste med 60 % fra 2020. I perioden 2007 til 2020 har fundraingen aldri oversteget 17,6 MRD NOK.

Les hele rapporten her