Aktivitetsanalysen for 2021 er klar: Rekordhøy aktivitet i alle faser

NVCAs årlige aktivitetsundersøkelse er klar og den viser skyhøy aktivitet i 2021.

Hvert år samler NVCA inn data fra sine medlemmer for å analysere aktiviteten i bransjen. Nå er analysen for 2021 klar og den viser et aktivt fjorår for aktive eierfond i Norge.

Investert beløp av norske forvaltere er rekordhøyt – en økning på mer enn 50 prosent fra i fjor. Majoriteten investeres i utenlandske selskaper, men et rekordbeløp er også tilført norske selskaper. Buyout-segmentet opplevde størst vekst, men nivået var også høyt i venture.

Investeringer i norske bedrifter var også rekordhøyt, med mer enn 67 mrd. NOK investert av norske og internasjonale aktive eierfond i norske porteføljeselskap. Til sammenligning har det aldri tidligere har det vært investert mer enn 40 mrd. Majoriteten av kapitalen kommer fra utlandet, spesielt i buyout-segmentet.

Når det gjelder fundraising er det hentet inn mye kapital – mer enn 30 milliarder. Det er solide tall i alle faser.

Hele undersøkelsen finner du her.