Advokatfirmaet SANDS blir medlem av NVCA

SANDS er et av Norges ledende advokatfirmaer, med kontorer i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Ålesund, Tromsø og Tønsberg. Bli bedre kjent med SANDS og partner Espen Furuholt.

Hvorfor ble dere medlem av NVCA og hva mener dere er foreningens viktigste oppgave?

– NVCA er et viktig forum for nettverksbygging, der aktører innen venturekapital og private equity kan dele erfaringer og kompetanse. Private equity og venture capital er et viktig satsningsområde for oss og vi vil gjerne støtte det gode arbeidet foreningen gjør. 

Mange av NVCAs medlemmer er aktive eierfond som bidrar med kapital. Hvordan bistår dere klientene deres på dette området?

– Flere av advokatene hos oss jobber med ulike fond og investeringer, og har erfaring og kunnskap om det juridiske rammeverket, både på fondsnivå og for porteføljeselskapene. Vi er med på å avdekke og avhjelpe risiko i investeringene som gjøres, og skal gi god og effektiv rådgivning til aktørene. Vi jobber i hovedsak med M&A og transaksjonsprosesser, og samarbeider tett med flere PE- og venture-aktører. Vi har også en sterk tech-avdeling som jobber mye med tidligfaseselskaper og gründere, som etterhvert vokser og blir til VC-selskaper. 

Har du noen eksempler på prosjekter som dere har vært involvert i?

– SANDS er kontinuerlig involvert i transaksjoner og investeringer hvor venture- og PE fond også er involvert. Når det gjelder venture må vi nevne vårt samarbeid med blant annet Startup-Lab som gir oss en unik inngang i tidligfaseselskapene. Vi er som regel med selskapene helt fra starten av, og hjelper blant annet med oppsett av rammeverk, avtalemaler og så videre. Transaksjonsadvokatene i SANDS har kompetanse innenfor de fleste sektorer, og er særlig sterke på tech-selskaper, fiskeri og akvakultur, helse, omsorg og life sciences.

Espen Furuholt, partner i advokatfirmaet SANDS. Foto: SANDS.

Hvor mange hos dere er det som jobber med dette, og hva slags bakgrunn har de (utover det juridiske)?

– SANDS har hatt en formidabel utvikling i de siste tre-fire år, både på antall advokater og omsetning. Corporate-avdelingen vår er stor, og teller opp mot 50-60 advokater hvis du inkluderer både de som jobber med finansiering, skatt, restrukturering og alle typer investeringer. En del av våre advokater har også økonomibakgrunn, som kommer godt med i transaksjonsprosesser og verdsettelser. Corporate M&A teamet hos oss er satt sammen av advokater med bakgrunn fra andre store advokatfirmaer og fra inhouse-posisjoner, og selvfølgelig mange som har vært i SANDS i en årrekke. 

Hva mener du er det beste med det norske venturemarkedet, og hva trenger vi å fikse?

– Det beste med det norske venturemarkedet er at det er stor kompetanse, og folk er flinke til å å finne spennende prosjekter som etterhvert kan utvikles til lønnsomme selskaper. Bransjen kjennetegnes også av små, leane team som gjør at prosessene går effektivt, slik at transaksjonskostnadene (i vid forstand) reduseres. Venture- og PE-markedet er også sensitivt for strømninger i tiden – dette ser vi klart i for eksempel fokuset på teknologiutvikling og ESG. Men som med advokatbransjen har vi en vei å gå når det gjelder mangfold.

«Som med advokatbransjen har vi en vei å gå når det gjelder mangfold.»

Espen Furuholt, partner i advokatfirmaet SANDS.

Ja, for både advokatbransjen og venturebransjen sliter med å tiltrekke seg nok kvinner. Har du noen tanker om hvorfor det er slik, og hvordan vi eventuelt kan endre dette?

–Både finans- og advokatbransjen har lenge vært preget av en høy andel menn, og dette har nok smittet over i venture og PE. Jeg tror det viktigste vi gjør er å opprettholde fokuset vårt på å få til en endring, slik vi har gjort de seneste årene. Vi må legge press på oss selv (både ventureaktørene og advokatene), og vi merker jo press og fokus fra investornivå, og for vår del: fra klientene. Det er positivt. Det tar tid å endre sammensetningen, men jeg har tro på at det vil bedre seg etter hvert, og vi er på god vei.  

Stikkord: medlemsintervju