EU milliarder og venturekapital

EIC Pilot ble først introdusert i 2018 under EUs nåværende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Basert på erfaringene fra piloten, introduserer EU «forbedrede» finansieringsordninger for innovasjon.